Východiskový stav - zápisnica zo stretnutia rodičovskej rady a vedenia


Zápisnica z Rady rodičov zo dňa 14. 12.2017


Program:
 1. Otvorenie
 2. Parkovanie a doprava – návrh školy a hľadanie spoločného riešenia
 3. Diskusia
 4.  Záver

K bodu č.1:

 • Predseda Rady rodičov Súkromného gymnázia, p. Mužila, všetkých privítal a oboznámil rodičov s hlavným bodom stretnutia – zabezpečenie bezpečného príchodu a odchodu detí zo školy.

K bodu č.2:
  
 • Pán Kolbányi, manažér školy, upozornil na vyťaženosť parkoviska v areáli školy počas pracovných dní v čase od 7:30 do 18:00 a nutnosť riešenia problému dopravy a parkovania, ktoré v súčasnosti predstavujú mimoriadny bezpečnostný problém. V minulosti – v období menšieho vyťaženia budovy SGYM bol problém riešený prechodom od Daxnerovej ulice v kombinácii s obmedzeným vstupom do areálu v exponovaných časoch. Aktuálne areál a budovu využívajú žiaci a študenti SZŠ, SGYM, SZUŠ, VŠEMvs a športovci z futbalového klubu MŠK Lučenec. Problém je nutné riešiť komplexne. Predstavil technický návrh – plán, na ktorom vysvetlil rodičom spôsoby riešenia daného problému – v spolupráci s mestom Lučenec vybudovanie chodníka popri hlavnej ceste, vybudovanie osobitného vstupu pre chodcov, vybudovanie kruhového objazdu s chodníkom – prejazd popred budovu  (akútna fáza projektu), rekonštrukciu starého parkoviska pre hostí a vybudovanie nového parkoviska pre zamestnancov za budovou. Organizáciu dopravy je potrebné upraviť na jednosmernú – viď príloha návrh tech.riešenia.
 • Pán Mužila upozornil na potrebu schválenia tohto návrhu úradmi a potrebu získania financií na riešenie daného problému. P. Kolbányi vysvetlil, že súkromní zriaďovatelia majú v súčasnosti v prípade využitia prostriedkov z európskych fondov limitované možnosti (aktuálne neexistuje pre súkromných zriaďovateľov žiadna relevantná výzva) a tiež realizácia projektu takéhoto rozsahu je nad rámec finančných možností škôl. Riešením by mohla byť podpora zo strany rodičov - materiálna,  organizačná, morálna (financie, materiál, práca, zabezpečenie projektovej dokumentácie, podpora na úrovni mesta LC...). Bez pomoci zo strany rodičov nie je možné projekt v strednodobom časovom horizonte zrealizovať.
 • P. Mužila vysvetlil, že ako prvé  je nutné urobiť  akútne opatrenia: dopravné značenie – vjazd a výjazd do areálu, zákaz odbočovania doľava a obmedzená rýchlosť. Pán Čičmanec pripomienkoval tiež nutnosť rozšírenia vchodu do areálu, ktorá by sa mohla uskutočniť vo vlastnej réžii školy a zabránila by zápcham.
 • Ako komunikačný nástroj medzi rodičmi a vedením škôl bude slúžiť záložka na webových stránkach škôl, ktorá by umožnila komunikáciu s rodičmi na danú tému potrebnú na dotvorenie projektu a následne sa bude iniciovať ďalšie stretnutie v januári - februári. Na webovej stránke bude umiestnený aj technický návrh riešenia.
 
K bodu č.3:

 • Rodičia súhlasili s návrhmi. Pán Vikor pripomienkoval, že šírka vchodu (brány) by mala byť 7 metrov, aby sa vyhlo zápcham. P. Mužila ubezpečil rodičov, že 5.5 metra je komfortná šírka a mala by vyriešiť problém.

K bodu č.4:

 • p. Mužila a p. Kolbányi poďakovali všetkým za účasť a ukončili poradu.


V Lučenci 14.12.2017           
                                              
Zapísala: Mgr. J. Janošíková                               
Zápisnicu overil: Ing. Peter Kolbányi, manažér školy


Príloha: návrh technického riešenia


Komentáre

 1. Keď si zhrnieme výsledok zo zápisnice, tak sa dozvieme nasledovné :

  "Financie nie sú, projekt sa nedá zrealizovať. Preto rozšírme vchod a zakážme odbočovať vľavo".

  Toto však iba skomplikuje dopravnú situáciu. Pretože aj pri súčasnej šírke vstupu a pri zdravom rozume je pre osobné vozidlá možné súčasne vchádzať aj vychádzať z areálu školy (bezohľadu na to, či vychádzajúci odbočuje vpravo alebo vľavo). Takže ak sa vchod rozšíri, bude to ešte o čosi komfortnejšie. Takže jediné, čo treba poriešiť je chodník a osobitý vstup pre chodcov. A nie riešiť zmenu dopravného značenia. Zákaz odbočenia vľavo (do mesta) je NEZMYSEL.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Zákazom odbočenia vľavo sa vyrieši problém s vytváraním zápch pred bránou pri výjazde z areálu a zároveň aj pri vjazde do neho. Pri odbočení doprava dáva vodič prednosť najmä vodičom prichádzajúcim z ľavej strany. Autá z pravej strany pre neho nepredstavujú hrozbu. Keď ale odbáčam doľava, riskujem predĺženie času svojho výjazdu z areálu a za mnou sa môže vytvoriť kolóna. Mám na mysli čas dopravnej špičky - ráno od 7,15 do 8,00 a popoludní od 13,30. Objemnejšie vozidlá a vozidlá s menej zručnými šoférmi taktiež predstavujú riziko vzniku zápch pri vjazde aj výjazde. Preto je snaha o rozšírenie vstupnej brány. Takže nie komfort, ale zabezpečenie plynulosti premávky v areáli školy.

   Odstrániť
  2. Jednoznačne súhlasím pán Kolbányi.
   Ad financie vyššie - myslím, že prepojka ciest aby vznikol "kruhový objazd" a tým sa tok premávky vrámci areálu zjednosmernil nie je nijak horibilná suma - bavíme sa o 20m cesty v nižšom štandarde - širka na jedno auto.

   Odstrániť
  3. Čo sa týka organizácie celého procesu realizácie: máme v pláne celý projekt rozdeliť na 3 fázy: 1.kruhový objazd + brána + vstup pre chodcov, 2.parkovisko zamestnanci, 3. rekonštrukcia parkoviska pre hostí. Fázu 1 tiež považujeme za najmenej nákladnú, ale najdôležitejšiu. Presný rozpočet ale zatiaľ nepoznáme. Pracujeme na tom.

   Odstrániť
 2. ..pretože je nezmysel riešiť predpisy vzťahujúce sa na premávku mimo areálu školy. Nijak to nerieši základný problém, ktorým sú nebezpečné situácie vo vnútri školského areálu. Vozidlá prichádzajú, odchádzajú, parkujú, cúvajú.. a to všetko sa deje v priestore, kde sa pohybujú chodci, a teda prevažne žiaci, ktorí prichádzajú a odchádzajú do školy tým istým vchodom a tým istým priestorom, ktorý využívajú vozidlá. Rovnako je tam pohyb žiakov v čase vyučovania, ak sa niekam presúvajú ako skupina alebo jednotlivci. Zákazom odbočovania vľavo sa týmto nebezpečným situáciám nijak nepredchádza

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Co zas vymysla sgymlc...velmi nedomysleny plan, ktory bol vymysleny laikmi. Tento vas kruhac iba sposobi viac skody a vyhodia sa na to peniaze. Jedna vec je, ze vela rodicov chodi odprevadit deti az do triedy a som velmi zvedavy kde bude stat tolko aut. Dalsia vec je ak chce niekto vystupit z auta tak auto musi zastat cim by sa spomalila plynulost premavky a mohli by vzniknut pri nepozornosti aj mensie nehody. Tomu kto vymyslel tento navrh by som dal nobelovu cenu za hlupost...

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ďakujem za Vašu spätnú väzbu, aj za návrh nobelovej ceny. K Vašemu názoru: Citujem Váš komentár:
   1." vela rodicov chodi odprevadit deti az do triedy a som velmi zvedavy kde bude stat tolko aut" - tí rodičia chodia odprevádzať svoje deti už teraz, keď je situácia kritická a parkovacích miest je minimum, napriek tomu vždy niekde zaparkujú (možno aj mimo areál školy). Keď sa presmeruje parkovanie zamestnancov za budovu, CITEĽNE sa zvýši počet parkovacích miest pre rodičov a situácia bude oveľa LEPŠIA, aj keď možno nie ideálna. Nie sme parkovisko.
   2. "Dalsia vec je ak chce niekto vystupit z auta tak auto musi zastat cim by sa spomalila plynulost premavky a mohli by vzniknut pri nepozornosti aj mensie nehody" - každý šofér, ktorý vôjde do areálu školy s úmyslom vyložiť /naložiť svoje dieťa musí najprv zastať a potom dieťa vyložiť. Ak má v sebe kúsok zdravej inteligencie, tak musí počítať s tým, že to isté urobia aj ostatní rodičia. Nemalo by ho prekvapiť auto, ktoré zastane. Nikto nepočíta s tým, že kruhový objazd v areáli našej školy bude slúžiť na plynulé vozenie sa bez zastavenia. Riziko kolízie sa nedá vylúčiť ani na rovnej ceste s výhľadom 500m vo všetkých smeroch.
   3. Šofér, ktorý je za volantom idúceho auta by nemal byť nepozorný.
   4. Rizikov menších a žiaľ aj väčších nehôd je oveľa väčšie teraz, pri aktuálnom stave.
   5. Celý návrh sa najprv odkonzultuje s odborníkmi, ktorí následne vypracujú projekt. Odborníci budú mať na zreteli fakt, že areál školy je v prvom rade určený pre žiakov a študentov a pre ich výchovno-vzdelávací proces.

   Odstrániť

Zverejnenie komentára